1. Stel een bindende en ambitieuze energiebesparingsdoelstelling centraal

Gebouwen en industrie kunnen nog veel energie besparen. Om dit potentieel optimaal te benutten moeten verschillende beleidsniveaus een ambitieuze en macro-economisch verantwoorde energiebesparingsdoelstelling centraal stellen. Een concrete en bindende energiebesparingsdoelstelling met de juiste beleidsinstrumenten en ondersteund door wetgeving, is immers de beste garantie voor resultaat. Enkel een doelstelling voor de vermindering van broeikasgassen of indicatieve doelstellingen volstaan niet om het volledige energiebesparingspotentieel te ontsluiten. 

De regeringen van dit land moeten helpen de Europese energiebesparingsdoelstellingen van 20% tegen 2020 te realiseren. Dit is nodig om de concurrentiepositie van onze economie, zowel op Europees als internationaal niveau te vrijwaren. Daarnaast verwachten we van Belgiƫ en haar gewesten een vooruitstrevende positie tijdens de Europese debatten over de energie- en klimaatdoelstellingen voor 2030. Deze coalitie vraagt een bindende Europese energiebesparingsdoelstelling van 40% t.o.v. 1990.