10. Betrek stakeholders actief bij de ontwikkeling en uitvoering

Om de effectiviteit van het beleid te garanderen is participatie van stakeholders bij de ontwikkeling en uitvoering van het energiebesparingsbeleid cruciaal. De coalitie Energy Saving Pioneers is daarvoor de uitgelezen partner. De coalitie die zowel ondernemingen, lokale besturen als de milieubeweging en uiteenlopende organisaties vertegenwoordigt, vertaalt en documenteert de economische, ecologische en sociale meerwaarde van energiebesparing en versterkt het draagvlak voor ambitieus en effectief beleid.