2. Implementeer een portfolio van structurele maatregelen voor nieuwe energiebesparing.

Er is een nood aan een coherente set van ambitieuze structurele maatregelen die zorgen voor nieuwe energiebesparingen. Die set bestaat zowel uit ondersteuningsmechanismen als verplichtingen. Ondersteuningsmechanismen zijn belangrijk om het gebruik van energiebesparende diensten en producten aan te moedigen. Dergelijke vrijwillige instrumenten kunnen bijdragen aan het halen van de doelstellingen, maar horen thuis in een breder beleidskader. Daarom moet een periode van ondersteuning vooraf gaan aan verplichte normen en standaarden, omdat regulering nodig is om de achterblijvers mee te krijgen. In de opvolging van die nieuwe verplichtingen staat monitoring en opvolging centraal. Alleen zo kan de effectiviteit van die maatregelen en het gewenste resultaat gegarandeerd worden.