6. Zet in op flexibiliteit en vraagsturing

Om een duurzaam energiesysteem te ontwikkelen, is flexibiliteit noodzakelijk. De verregaande integratie van verschillende – variabele en flexibele – hernieuwbare energiebronnen leidt tot een decentraal systeem waarbij de grens tussen verbruiker en gebruiker vervaagt. We hebben dus een ‘slimmer’ net nodig dat vraag en aanbod beter op elkaar afstemt om zo een stabiele elektriciteitsvoorziening te garanderen. Dit vraagt maatregelen, zoals automatisering en vraagsturing afgestemd op het aanbod van energie. Op momenten dat er zon en wind in overvloed is, moeten we deze beschikbare energie volop gebruiken. Dit kan bijvoorbeeld door het automatisch aanzetten van huishoudtoestellen. Energiegebruik in gebouwen moet daarom slimmer worden. De opslag van energie moet een buffer voorzien in het systeem. Bij gebrek aan energie moeten we gebruik ontmoedigen en de opgeslagen energie benutten.