7. Investeer in jobs en opleiding

Een ambitieus energiebesparingsbeleid stimuleert de werkgelegenheid. Het creëert tot 400.000 extra jobs tegen 2020 over heel Europa. Om zoveel mogelijk mensen aan het werk te krijgen, moet de creatie van lokale meerwaarde centraal staan. Lokaal produceren, onderzoek en ontwikkeling en het promoten van energiebesparende producten en diensten moet de overheid dus aantrekkelijk maken. 

Energiebesparing moet een evidentie worden in het onderwijs in haar geheel, zowel in het basis- als voortgezet onderwijs. Om duurzame werkgelegenheid te creëren, moet energiebesparing een prominente en expliciete plek krijgen in het lespakket van (beroeps)opleidingen. Om ontwikkelingen van nieuwe technologieën en producten, installatiemethoden en de meerwaarde op vlak van veiligheid en comfort te kunnen opvolgen, moeten we permanente bijscholing voorzien. Zo wordt aandacht voor energiegebruik in het werkveld een evidentie. Dergelijke opleiding heeft een positief effect op de productiviteit en het opleidingsniveau van werknemers. Hiervoor moet de de overheid de nodige samenwerking opzetten met de verschillende opleidingscentra (zoals onder andere VDAB, Edutec, Cevora en Syntra). Een onafhankelijk goedkeuringsinstituut moet de kwaliteit van producten en technieken die aan bod komen tijdens de opleidingen garanderen. 

Onderzoek en ontwikkeling, en innovatie zorgen voor de ontwikkeling van kostenefficiënte energiebesparingsmaatregelen. Interessante domeinen zoals restwarmte, warmteopslag, optimale regeling van installaties, maar ook sociale innovaties zoals gebruikersgedrag en wijkrenovaties verdienen verregaand onderzoek. Gerichte steun aan het innovatieproces moet de leercurve versnellen. Zo neemt de productiekost af, kan het schaalvoordeel sneller optreden en daalt de kostprijs van een product, dienst of techniek. Dat bevordert uiteindelijk het gebruik en maakt investeren in energiebesparing haalbaarder. Bij innovatie is het belangrijk uiteenlopende stakeholders (kenniscentra, lokale overheden, ondernemers, enzovoort) te betrekken bij de ontwikkeling en uitvoering. Ook navolgers moeten toegang hebben tot de resultaten van wetenschappelijk onderzoek.