8. Streef naar eenduidig en transparant beleid

Het beleid met betrekking tot energiebesparing is verspreid over verschillende beleidsdomeinen en -niveaus. Voornamelijk het kluwen van financiĆ«le stimuli, het gebrek aan visie en stabiele maatregelen en de verspreide verantwoordelijkheden bemoeilijkt een optimaal gebruik van de maatregelen. Samenwerking tussen de verschillende beleidsniveaus, tussen overheid- en semioverheidsinstanties en tussen de overheid, het maatschappelijk middenveld en het bedrijfsleven is essentieel. Hier komt de nood aan eenduidig, transparant en effectief beleid het sterkst naar boven. Vermijd complexe aanvraagprocedures en voorwaarden. In het kader van een ambitieus energie- en klimaatbeleid dat zich over een lange termijn afspeelt, moet de overheid beleidsdomeinen en -niveaus op elkaar afstemmen.