9. Vervul als overheid een voorlopersrol

Momenteel missen we een duidelijk voorlopersbeleid vanuit de overheid. Nieuwe overheidsgebouwen zouden vanaf nu minstens BEN moeten zijn, waarvan in optimaal scenario de netto energiebehoefte overeenkomt met die van passiefbouw. Bij de realisatie van overheidsgebouwen, renovatie of nieuwbouw, is een interactie of overkoepelende coördinatie met een platform van deskundigen meer dan aangewezen. Dit platform kan bestaan uit meerdere, in tijd wisselende en daardoor elkaars niveau verhogende, veelzijdige experten uit zowel onderzoek, praktijkontwerp als uitvoering. Dit platform kan garant staan voor een opbouw in open communicatie en multidisciplinaire interactie van kennis en implementatievaardigheid. Want een eenduidige wisselwerking tussen onderzoek en praktijk in beide richtingen is meer dan ooit nodig om beide op kwaliteitsvolle kruissnelheid te krijgen. Het overheidsgebouwenbestand is hiervoor het uitgelezen terrein. Het goed meten, documentatie en aanwending van de realisaties als praktijkvoorbeeld in onderzoek, draagt sterk bij tot het zo evidente ‘leading by example’ effect dat hier voor het rapen ligt. En de terugkoppeling naar het onderwijs en de praktijk volgt hier nagenoeg spontaan uit.

De focus op duurzaam energiegebruik moet ook tot uiting komen in overheidsaankopen. Op die manier drukt de overheid haar eigen energiefactuur en stimuleert ze de markt in de afname van energiezuinige diensten en producten. De focus in haar aanbestedingen moet liggen op kwaliteit, innovatie en de milieukost van producten en diensten. Ook in haar communicatie en besluitvorming moet de overheid rekening houden met de sociale, economische en ecologische meerwaarde van energiebesparing.