Input Europese Consultatie 2030 energie- en klimaat doelstellingen

Om globale klimaatopwarming een halt toe te roepen, stelt Europa een langetermijndoelstelling centraal: 80-95% reductie van broeikasgassen tegen 2050 in vergelijking met de niveaus van 1990. Om dat resultaat te verzekeren zijn tussentijdse doelstellingen voor energie en klimaat nodig. Zo hebben we de 202020 doelstellingen voor 2020 en wordt er nu op niveau van Europese staats- en regeringsleiders een kader ontwikkeld voor 2030. Om in de besluitvorming van dat beleid de ruimte te geven aan burgers en stakeholders opende de Europese Commissie een publieke consultatie. De input vanuit Energy Saving Pioneers vindt u hier.