Energie efficiëntie ‘saai’, maar meest effectieve CO2-reductie

Energie-efficiëntie is de beste manier om de uitstoot van broeikasgassen terug te dringen. Maatregelen die het energiegebruik doen verminderen moeten af van hun “saai” imago. Alleen zo kunnen investeringen gestimuleerd worden, zo stelt het Internationaal Energie Agentschap (IEA).

"Meer dan 40% van de noodzakelijke emmissiereducties om de klimaatopwarming te beperken tot 2°C zou moeten komen van energie-efficiëntie door maatregelen zoals isolatie, efficiëntiestandaarden voor voertuigen en apparaten. Hernieuwbare energie zou moeten instaan voor 21% van die noodzakelijke reducties, en nucleaire energie 8%", zo stelt Philippe Benoit in een interview met Bloomberg. Volgens het hoofd energie-efficiëntie van het Agentschap is een verandering in de opvatting rond energie-efficiëntie nodig.

“Energiebesparing wordt opgevat als saai en ontastbaar”, stelt Benoit. “Deze twee factoren samen maken het een moeilijk te vatten begrip”. Hij meent dat een zonnepaneel installeren en zien hoeveel kWh zo een apparaat produceert, veel indrukwekkender en gemakkelijker te begrijpen is dan een extra laag isolatie en de resulterende daling in energiegebruik.

"Wereldwijd wordt er jaarlijks 300 miljard euro geïnvesteerd in maatregelen om het energiegebruik in transport, het gebouwenbestand en de industrie te optimaliseren". Dat is volgens Benoit helaas nog te weinig. Uit berekeningen van het IEA blijkt dat in de aanloop van 2035 slechts één derde van het economisch optimaal energiebesparingspotentieel wordt aangeboord.

Energie-efficiëntie respecteert 2°C-grens 

Volgens de Wereldbank ziet het er naar uit dat het klimaat eerder een opwarming van 4°C tegemoet gaat in vergelijking met de temperatuur van vóór de industriële revolutie. Dit is dubbel zo hoog als de vastgestelde bovengrens van 2°C. Indien we deze kritische grens overschrijden spreekt men van 'gevaarlijk klimaatopwarming'. De internationale gemeenschap bevestigde tijdens de internationale klimaatonderhandelingen van Kopenhagen er alles aan te zullen doen om de opwarming onder die grens te beperken.

"Investeringen in energie-efficiëntie zorgen voor de nodige vermindering in uitstoot om deze grens te respecteren", zegt Benoit. "Ondanks dat de aandacht voor energie-efficiëntie in de zoektocht naar een oplossing van het klimaatprobleem sterk gestegen is, zijn we er nog lang niet.” Er moet dringend verandering gebracht worden in de manier waarop we over energie-efficiëntie nadenken. We zouden de voordelen op een zelfde manier moeten vertalen als het geval is bij een brandstof.

First Fuel

Het belang van energie efficiëntie wordt door het IEA breed gedragen. Tijdens de presentatie van het Energy Efficiency Market Report 2013, vroeg het hoofd van het IEA, Maria van der Hoeven, zich luidop af: “is energy efficiency not just a hidden fuel but rather the world's first fuel?”.

Hier vindt u een reeks IEA rapporten over energie efficiëntie