Energiebesparing garandeert industrieel leiderschap

De impact van energieprijzen op de competitiviteit van de Europese industrie wordt sterk overdreven. Dat blijkt uit het rapport Climate Strategies van Franse, Duitse en Britse economen. De energieprijs blijkt geen bepalende factor voor de competitiviteit van de industrie. Inzetten op innovatie is een veel betere garantie om industrieel leiderschap te behouden.

Het Wereld Economisch Forum (WEF) maakt al meer dan drie decennia een gezaghebbende index voor de beoordeling van de competitiviteit van een land. Ze baseert zich daarvoor op categorieën zoals onderwijs, instellingen en innovatie. Energieprijzen horen niet tot dat lijstje. Wel wordt verwezen naar ‘de kwaliteit van de elektriciteitsvoorziening van een land’. Maar dit blijkt geen doorslaggevende factor. Er wordt slechts een wegingsfactor aan toegekend van 1% op het totaal.

Europese toppers

Dit is een interessante vaststelling als men de bevindingen van dit rapport vergelijkt met het debat over de energieprijzen. In dat debat komt vaak het argument terug dat de Europese industrie zwaar te lijden heeft aan een concurrentienadeel omwille van hoge energieprijzen in economieën buiten Europa. Toch prijken in de de top vijf van de index, drie Europese landen; Duitsland, Zwitserland en Finland. Duitsland, de nummer vier, zet sterk in op een energietransitie naar hernieuwbare bronnen.

Lage energieprijzen, lage efficiëntie

Energieprijzen spelen dus geen al te grote rol in de competitiviteit van een land en haar industrie. Over die laatste piste brengt het rapport van Climate Strategies nu enkele interessante bevindingen samen. Zo blijkt dat de kostprijs van energie overeenkomt met de productiviteit. Landen met hoge energieprijzen produceren energie-efficiënter, landen met lage prijzen inefficiënter. Als energieprijzen stijgen, is dat volgens de onderzoekers een stimulus om nog efficiënter te werken.

Klimaatbeleid competitiviteitsgarantie

Volgens de onderzoekers heeft Europa een ambitieus energie- en klimaatbeleid nodig om de investeerders in innovatieve technologieën investeringszekerheid te bieden. Deze toekomstgerichte sectoren staan garant voor bijkomende werkgelegenheid. Bovendien verbetert een sterk energie- en klimaatbeleid de bevoorradingszekerheid door een verminderde import van fossiele brandstoffen. De weg naar industriële competitiviteit loopt dus via voldoende hoge klimaatdoelstellingen voor 2030.