ESCO's: aanbevelingen voor het beleid

De Vlaamse renovatiemarkt hinkt achterop in het streven naar energieneutrale gebouwen. ESCO-bedrijven zouden die markt een stevige duw in de rug kunnen geven. Hoewel de
aanbodzijde en de financieringsinstellingen er klaar voor zijn, blijft de vraag beperkt. Daarom bracht Energy Saving Pioneers een aantal spelers uit de sector samen op 2 aprilDoel: de drempels voor de ESCO-markt bespreken en aanbevelingen uitwerken voor het beleid. De inzichten van dat seminarie worden in dit document gebundeld.

1.  WAT IS EEN ESCO-BEDRIJF?
De afkorting ESCO staat voor Energy Service Company. Deze bedrijven leveren energiediensten aan bedrijven, organisaties en groepen van particulieren. De essentie van een ESCObedrijf is eenvoudig. Het bedrijf voert een energieproject uit in een gebouw en financiert dat project ook zelf. Met een gedeelte van de energiebesparing betaalt de eigenaar van het gebouw de investering terug. Na de volledige afbetaling krijgt die eigenaar een energiezuiniger gebouw waarvan hij zelf alle vruchten plukt. De gemaakte afspraken worden vastgelegd in een energieprestatiecontract (EPC). Een EPC is altijd een resultaatsverbintenis en geeft sluitende garanties met betrekking tot de energiekostbesparing. Dat betekent dat het niveau van
energiebesparing contractueel wordt vastgelegd tussen het ESCO-bedrijf en opdrachtgever. Zijn er geen winsten op vlak van energieverbruik? Dan staat de gebouweigenaar ook niet in het krijt bij het energiebedrijf. Daarnaast staat de financiering niet steeds op de handelsbalans van de gebouweigenaar en stijgt de schuldgraad dus niet automatisch, wat zeker een voordeel is voor publieke besturen.

2. NIEUWE AANPAK
EPC-contracten in een ESCO-methodologie hebben ook een andere insteek dan de klassieke, programmatorische aanpak. In die laatste komt afstemming tussen de verschillende partijen o.a. auditbureau, studiebureau en installateur zelden voor. Ook is er een gebrek aan eindverantwoordelijkheid. Deze beperkingen belemmeren bedrijven om maximaal in te zetten op energiebesparing. EPC-contracten zijn daarentegen outputgestuurd en prestatiegericht. Het ESCO-bedrijf integreert alle partijen uit de klassieke aanpak en staat zelf in voor het optimaliseren van het besparingspotentieel. Haar financieel rendement hangt daar immers rechtstreeks van af. In theorie zijn er dus veel voordelen, maar in de praktijk zijn er wel wat obstakels. Die liggen niet aan de aanbodzijde, want er staan genoeg bedrijven en financiers klaar om zich te engageren. Het probleem is vooral de vraagzijde, waar gebouweigenaars aarzelen om mee te stappen in het ESCO-verhaal. Deze Position Paper lijst die drempels op, en geeft aanbevelingen aan het beleid om die drempels op te heffen en de ESCO-markt te stimuleren.