ESP werkt mee aan herziening energie-efficiëntie richtlijn

De Europese richtlijn inzake energie-efficiëntie wordt in de tweede helft van 2016 geoptimaliseerd. Op dit moment vindt er een publieke consultatie plaats over de voortgang naar de energie-efficiëntiedoelstelling voor 2020 en een beleidskader voor energie-efficiëntie voor 2030. Wij als Energy Saving Pioneers leveren graag input.

De EU-leiders hebben in 2007 een streefwaarde vastgesteld volgens welke de jaarlijkse energieconsumptie in de Unie in 2020 met 20% moet zijn verminderd. Ter invulling hiervan is sinds december 2021 de richtlijn inzake energie-efficiëntie (2012/27/EU) van kracht. Deze richtlijn verplicht de lidstaten indicatieve nationale energie-efficiëntiestreefcijfers voor 2020 op te stellen op basis van het primair energieverbruik of het eindenergieverbruik. De richtlijn stelt daarnaast wettelijk bindende voorschriften vast voor eindgebruikers en energieleveranciers. De lidstaten mogen deze minimumvereisten aanscherpen in hun streven naar energiebesparing. Het besef van de nood aan energiebesparing lijkt door te dringen in Europa. Het terugbrengen van de energieconsumptie en het voorkomen van energieverspilling worden steeds belangrijker voor de EU.