ESP en minister Turtelboom bezoeken labo van Rode Kruis-Vlaanderen

Datum: 
15 oktober 2015

Sango – ‘Bloed’ in het Esperanto – is het elfde donorcentrum van het Rode Kruis in Vlaanderen en centraliseert alle back-officefaciliteiten. De inzameling, controle, verwerking en distributie van bloeddonaties vindt dus in Mechelen plaats. Sango herbergt daarnaast ook het nationaal Beenmergregister, de Vlaamse Zorgbibliotheek en een hoop ondersteunende faciliteiten. “De opening van Sango was een erg heuglijke dag, maar een gebouw is altijd een middel om een doel te bereiken, geen doel op zich,” zei Philippe Vandekerckhove, de CEO van Rode Kruis-Vlaanderen. “Het Rode Kruis is een noodhulporganisatie, de airbag van de maatschappij. Dankzij de centralisatie in dit moderne gebouw kunnen we die taak veel efficiënter uitvoeren.”


Vlaams minister van Energie, Annemie Turtelboom, reikt het BREEAM-outstanding certificaat uit voor SANGO

Geen gas, geen stookolie

Zeker op technisch vlak is die efficiëntie merkbaar. Het gebouw doet het met een E-peil van 30 en een K-peil van 20 veel beter dan de wettelijke normen en haalde door die energieprestaties een BREEAM-certificaat ‘Outstanding’. Sango verbruikt bijvoorbeeld geen gas of stookolie, maar heeft een geothermische warmtebron: een BEO-veld (Bodem Energie Opslag-veld, waarbij thermische energie uit de bodem wordt gehaald of erin wordt opgeslagen, n.v.d.r.) met 133 energiepalen, verwerkt in de fundering. De warmtepompen die het BEO-veld aansturen, halen hun elektriciteit uit de 2650 m² fotovoltaïsche cellen op het dak. Ook erg innovatief: de warmte van de compressoren die de koel- en vriescellen afkoelen, wordt gerecupereerd en gebruikt voor de opwarming van het gebouw. In het verleden schakelde het Rode Kruis een airco in om die compressoren af te koelen, de energiewinst is dus groot.

Die sterke technische prestaties overtuigden minister Turtelboom om persoonlijk het BREEAM-certificaat te komen overhandigen. “Dit gebouw is enerzijds energiezuinig, met een erg laag E-peil, en wekt anderzijds de beperkte energie die het nodig heeft zelf op. Er zijn zelfs laadpalen voor elektrische wagens en in de toekomst kan het gebouw volledig Off Grid gaan. In een decentraal model met een grote rol voor hernieuwbare energie is dat essentieel.”

SANGO

Nog werk voor kantoor- en bedrijfsgebouwen

ESP wou met het bezoek aan Sango het enorme energiebesparingspotentieel van kantoren en bedrijven in de kijker zetten. Op residentieel vlak staat er immers een Renovatiepact in de steigers, maar in andere sectoren gebeurt er nog te weinig. Sara Van Dijck van Bond Beter Leefmilieu: “Er zijn nochtans veel organisaties actief bezig met energiebesparing, maar zij blijven te vaak onzichtbaar in het energiedebat. Met ESP willen we die bedrijven een stem geven en ze helpen om dat enorme energiepotentieel te ontginnen. De Bond Beter Leefmilieu gelooft sterk in de groene economie, die een antwoord biedt op grote maatschappelijke uitdagingen en tegelijk ook werkgelegenheid creëert. Ik hoop dan ook dat Sango de minister kan inspireren, want het is een toonbeeld van wat ESP vertegenwoordigt: energiebesparing en innovatieve energietoepassingen die renderen.”

Turtelboom erkent dat Vlaanderen voor kantoor- en bedrijfsgebouwen nog een hele weg heeft af te leggen. De economische crisis heeft energie-efficiëntie naar de achtergrond geduwd en de lage energieprijzen stimuleren bedrijven ook niet om duurzame investeringen te maken. “Ik ben mij goed bewust van die trage evolutie,” zei Turtelboom. “Daarom starten we binnenkort ook met een ESCO-fonds om energie-efficiënte maatregelen aantrekkelijker te maken voor bedrijven. Ik ben ervan overtuigd dat we op vlak van energieprestaties nog veel beter kunnen doen. Alleen op die manier kunnen we ons land wapenen voor de toekomst.”