ESP rondetafel over de omzetting van de Europese energie-efficiëntierichtlijn

Datum: 
2 juli 2015

Op 2 juli organiseerde ESP een rondetafelgesprek over de omzetting van de Europese energie-efficiëntierichtlijn. De ESP leden wisselden van gedachten met het kabinet van Vlaams minister van energie Turtelboom en de Vlaamse administratie. Tijdens het open en informele gesprek kaartten de ESP leden aan hoe de energierenovatie van overheidsgebouwen volgens hen best kan worden aangepakt. Daarnaast lieten ze hun licht schijnen over de mogelijkheden om energie-efficiëntie van gebouwen en producten te promoten bij overheidsaanbestedingen. Het was een vruchtbare uitwisseling waaruit bleek dat er nog heel wat mogelijkheden bestaan om de energie-efficiëntie van onze overheden te vergroten.