Hogere energieproductiviteitsverbetering leidt tot meer welvaart wereldwijd

infografiek energieproductiviteit Philips

(Bron: Philips)

Ecofys in samenwerking met Quintel Intelligence en The Lisbon Council lanceerde de ‘2015 Energy Productivity and Economic Prosperity Index’. Deze index geeft het potentieel weer voor samenlevingen op vlak van economische groei en ecologische en sociale verbeteringen door een hogere energieproctiviteit. Gebruikmakend van de index wordt in het rapport telkens het bussiness-as-usual scenario vergeleken met het hoge-energieproductiviteitsscenario. Hierdoor worden de voordelen van energie-efficiëntie op wereldvlak duidelijk.

Welvaartsstijging door dalend energieverlies

Het rapport, ondersteund door Philips, stelt dat wereldwijd bijna 98% van alle energie die wij in een productieproces gebruiken, verloren gaat in plaats van omgezet te worden in nuttige diensten en producten. Energieproductiviteit staat hierin centraal. Dit concept staat voor de efficiëntie waarmee energie in het productieproces wordt gebruikt (jaarlijkse productie goederen en diensten/jaarlijks totaal energieverbruik). In het rapport wordt gesteld dat Europa door een verdubbeling van haar jaarlijkse energieproductiviteitsverbetering - van momenteel 1.6% naar 4% per jaar - haar totale energieverbruik met 35% kan verlagen.  Het Internationaal Energie Agentschap (IEA) schat dat de productiviteitsverdubbeling een bijkomende 1.1% van het BBP voor Europa zou opleveren.

Werkgelegenheid en besparingen wereldwijd

De voordelen van het hoge-energieproductiviteitsscenario (de verdubbeling van jaarlijkse productiviteitsverbetering) moeten zich niet tot Europa beperken. Ecofys berekende dat tegen 2020 de globale fossiele brandstoffactuur zou dalen met een bedrag van twee triljoen euro. Daarnaast zouden er meer dan zes miljoen jobs gecreëerd worden wereldwijd. De productiviteitsverdubbeling is ook essentieel voor de CO2-uitstoot te verminderen en zo de globale temperatuurstijging te beperken tot maximum 2°C.

Grootmachten ervaren de voordelen
De positieve effecten van energie-efficiëntie op de economie blijken ook duidelijk voor de zes grootste economieën ter wereld, respectievelijk de EU, de VS, China, India, Rusland en Japan. Uit statistieken blijkt namelijk dat deze landen gemiddeld 18% meer BBP realiseerden over de afgelopen tien jaar dankzij de energiebesparingen die ze al maakten. Belangrijk is dat zij hier blijven op inzetten. De huidige globale energieproductiviteitsverbetering van 1.3% per jaar is te traag voor de stijgende energievraag en zal op termijn dus sowieso verhoogd moeten worden, staat te lezen. Het rapport komt er een week voor de lancering van de Energie Unie op de 2015 Energy Union Summit.