Open Brief aan Di Rupo voor bindende energiebesparingsdoelstelling van 40%

De captains of industry, lokale besturen, middeveldorganisaties en de milieubeweging van Energy Saving Pioneers zijn bezorgd over het ambitieniveau van de energie- en klimaatdoelstellingen die tijdens de Europese top op tafel liggen. In de open brief benadrukken ze het belang van energiebesparing. Een bindende energiebesparingsdoelstelling stimuleert de Europese industriële competitiviteit, voorziet zekerheid voor investeerders, stimuleert duurzame en lokale werkgelegenheid en boekt de noodzakelijke klimaatwinst.

Onbenut potentieel

In Vlaanderen ligt nog een groot onaangeroerd energiebesparingspotentieel. Zo kan het energiegebruik van ons verouderd gebouwenbestand een stuk efficiënter en blijven investeringen in energiebesparing met minder dan een jaar terugverdientijd, onuitgevoerd. Er is nood aan een bindende Europese doelstelling om deze besparingen te realiseren.

Over ESP

Energy Saving Pioneers is een onlangs gestarte coalitie van de milieubeweging en 26 vooruitstrevende leden waaronder ondernemingen, organisaties, studiebureaus en lokale besturen. ESP-leden ijveren voor een meer ambitieus energiebesparingsbeleid omdat ze dagelijks op het terrein het enorme nut van investeringen in energiebesparing merken, zowel economisch, sociaal als ecologisch.