Studie Ecofys: Energiebesparing zorgt voor EU's onafhankelijkheid

Energiebesparing vermindert Europa's afhankelijkheid van buitenlandse fossiele brandstoffen. Een nieuwe studie van het studiebureau Ecofys en Open Climate Network bevestigt deze stelling. Het uitvoeren van kosten-efficiënte energiebesparingsmaatregelen in combinatie met de ontwikkeling van hernieuwbare energie, halveert Europa's invoer van gas.

Europa is sterk afhankelijk van de invoer van fossiele brandstoffen. In 2012 werd 54% van ons totaal energiegebruik ingevoerd vanuit het buitenland. Om die afhankelijkheid terug te dringen, maar ook om de Europese klimaatdoelstellingen op een economisch voordelige manier te halen, is inzetten op energiebesparing een cruciale investering.

Kosten-efficiënte ingrepen

De studie geeft een overzicht van de mogelijke maatregelen in het gebouwenbestand, industrie en de energiesector. In gebouwen valt de meeste winst te halen uit isolatie en efficiënte stookinstallaties. Dat laatste is ook van belang in de industrie, naast efficiëntere elektriciteitsystemen en combined heat and power generation. In de energiesector zijn de grootste winsten te boeken door het installeren van hernieuwbare energie.

Overheidsbudget

Al deze kosten-efficiënte ingrepen samen zorgen er voor dat Europa zijn invoer van vervuilende fossiele brandstoffen kan halveren. Daarnaast zorgt een dergelijke aanpak voor de vermindering van 49% in de uitstoot van broeikasgassen tegen 2030 in vergelijking met 1990.

U kan de studie hier nalezen