Voordelen van energiebesparing: alle studies gebundeld

In het ontwikkelen van een duurzaam energiesysteem is energiebesparing een eerste stap. Naast klimaatwinsten leidt energiebesparing ook tot een reeks socio-economische baten. Dit document bundelt de redenering, studies en cijfermateriaal achter onderstaande infographic.

Infographic voordelen energiebesparing